ვიკინგები ლა როშ გოიონში

© სურათები  ოჯახის არქივები  1957 წელს ვიკინგების გადაღებების დროს

Vikings_fort_la_latte_Roche_Goyon_decor_
Vikings fort la latte Roche Goyon decor
Vikings_décor_barbacane_avec_les_acteurs
Vikings fort la latte Roche Goyon decor
Vikings fort la latte Roche Goyon decor
Vikings fort la latte Roche Goyon decor
Vikings fort la latte Roche Goyon acteur
Vikings_vue_sur_le_tournage_Deuxieme_pon
Vikings_fort_la_latte_Roche_Goyon_decor_
Vikings fort la latte Roche Goyon decor
Vikings fort la latte Roche Goyon  tourn
Vikings fort la latte Roche Goyon decor
Vikings_fort_la_latte_Roche_Goyon_decor_
Vikings_fort_la_latte_Roche_Goyon_decor_